foto_venceslava_holubovaVěnceslava Holubová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde následně získala i doktorský titul.

Od roku 1981 byla zaměstnána jako právník v největší pojišťovně v České republice, kde se zabývala sporovou agendou, zejména zastupováním pojišťovny před soudy všech instancí.

Posléze vykonávala mimo jiné i metodické vedení v oblasti pojištění majetku a následně byla právníkem Závodu Praha.

V roce 1998 byla Věnceslava zapsána do seznamu advokátů České advokátní komory pod ev. č. 04690.

Ve stejném roce založila vlastní advokátní kancelář, kde uplatnila mimo jiné své zkušenosti v oblasti pojistného práva, zabývala se také agendou smluvní, spornou agendu zejména z titulu náhrady škody a dále i právem rodinným.

Věnceslava během své praxe úspěšně zastupovala své klienty ve všech soudních instancích, včetně soudu Nejvyššího, Ústavního a byla úspěšná i s žalobou před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku.

V současné době Věnceslava mimo jiné zastupuje i řadu klientů s nároky na náhradu škody v souvislosti s podnikáním na kapitálovém trhu.

Věnceslava hovoří česky, dále rusky, německy a anglicky.


Petra Krauss dokončila v roce 2011 studium práva na Univerzitě Karlově v Praze, kde získala magisterský titul v oboru právo.

Během studia nabírala zkušenosti praxí v advokátní kanceláři, exekutorské kanceláři i u soudu. Dále se účastnila půlročního studijního semináře na Ministerstvu zemědělství České republiky.

V roce 2011 obdržela od Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD) (Německá akademická výměnná služba) stipendium pro studium práva na univerzitě Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg v Norimberku ve studijním programu LL.M., v roce 2012 následně získala titul LL.M.

Během studia se účastnila stáže v advokátní kanceláři DR KREUZER & COLL, v Norimberku, kde působila několik měsíců a měla možnost poznat práci německých kolegů, včetně řízení před tamními soudy.

V roce 2012 nastoupila Petra jako koncipient do Holubová advokáti s.r.o., kde se zabývala generální praxí, zejména občanskoprávními spory a obchodním právem.

V roce 2013 pokračovala ve své koncipientské praxi v Advokátní kanceláři JUDr. Věnceslava Holubová, kde působila až do ukončení své koncipientské praxe a prohloubila své zkušenosti v oblasti občanskoprávních sporů a dále získala nové zkušenosti v oblasti zdravotnického práva, pojišťovacího práva, práva kapitálového trhu a práva bytového.

V roce 2015 složila Petra advokátní zkoušku a byla zapsána do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod ev. č. 16619 a v současné době je spolupracujícím advokátem v Advokátní kanceláří JUDr. Věnceslava Holubová.

Petra hovoří česky, dále na srovnatelné úrovni s rodilým mluvčím i německy a také anglicky.