Advokátní kancelář poskytuje služby zejména v těchto oblastech práva:

 • V oblasti občanského a rodinného práva
 • V oblasti práva obchodních korporací
 • V oblasti trestního práva
 • V oblasti správního práva
 • V oblasti insolvenčního řízení
 • Smluvní agenda
 • Náhrada škody a bezdůvodné obohacení

Advokátní kancelář poskytuje služby zejména pro tyto osoby:

 1. Pro obchodní společnosti a podnikatele
 2. Pro vlastníky nemovitostí a nájemce
 3. Pro zaměstnavatele a zaměstnance
 4. Pro osoby poškozené a odpovědné k náhradě škody
 5. Pro lékaře a pacienty
 6. Pro spotřebitele
 7. Pro cestovní kanceláře a klienty cestovních kanceláří
 8. Pro manžele a rodiče
 9. Pro pojištěné
 10. Pro věřitele a dlužníky

 

1. Pro obchodní společnosti a podnikatele

 • Kompletní provedení zápisu obchodní společnosti a družstva do obchodního rejstříku
 • Změny v rámci společností a zapsaných údajů obchodních společností do obchodního rejstříku
 • Vyřízení živnostenského oprávnění
 • Sepisování obchodních smluv
 • Vymáhání pohledávek
 • Kompletní zastupování před soudy a správními orgány

2. Pro vlastníky nemovitostí a nájemce

 • Zajištění dokumentace k převodu nemovitosti a návrhu na zápis do katastru nemovitostí
 • Zajištění advokátní úschovy dokumentů i finančních prostředků
 • Zastupování během jednání o uzavření smluv
 • Sepsání nájemní smlouvy
 • Spory z nájemních smluv
 • Věcná práva k nemovitostem
 • Zástavní právo

3. Pro zaměstnavatele a zaměstnance

 • Sepsání manažerské a pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
 • Sepsání výpovědi z pracovního poměru
 • Tvorba pracovního řádu a jiných vnitřních předpisů
 • Zastupování v pracovněprávních sporech

4. Pro osoby poškozené a odpovědné k náhradě škody

 • Zastupování v řízení o náhradu škody
 • Zatupování v řízení na ochranu osobnosti
 • Zastupování poškozených v rámci trestního řízení

5. Pro lékaře a pacienty

 • Zastupování v řízení o náhradu škody na zdraví
 • Zatupování v řízení na ochranu osobnosti
 • Práva pacientů a jejich nároky
 • Zdravotní pojištění a hrazení péče pacientům i lékařům

6. Pro spotřebitele

 • Reklamace
 • Ochrana spotřebitele
 • Odpovědnost za škodu, náhrada škody, pojištění odpovědnosti

7. Pro cestovní kanceláře a klienty cestovních kanceláří

 • Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře
 • Konzultace při provozování a založení cestovní kanceláře
 • Zastupování při prosazování práv klientů cestovních kanceláří
 • Cestovní smlouva a rezervační smlouva
 • Odstoupení od cestovní smlouvy

8. Pro manžele a rodiče

 • Rozvod manželů
 • Vypořádání společného jmění
 • Péče o nezletilé děti
 • Zastupování ve věcech opatrovnických

9. Pro pojištěné

 • Zastupování v případě odepření plnění pojišťovnou
 • Zastupování v případě neoprávněného snížení plnění pojišťovnou

10. Pro věřitele a dlužníky

 • Vymáhání pohledávek